YGOPro

YGOPro

Miễn phí
Manages, installs and removes YGO updates
Người dùng đánh giá
4.3  (224 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Keep track of all your YGOPro/DevPro Online set updates by accessing the management suite and viewing them in a complete list, sorting by date in the Patch Library, etc. Instant access to update downloads is provided with the automated installation option present.
Tất cả các cập nhật YGOPro cho YGOPro DevPro Online được sắp xếp theo ngày của bạn trong Patch Library. Việc bỏ lỡ các cập nhật có thể dễ dàng được tải về từng cái một. Nói chung, YGOPro nên tự động cập nhật. Những việc sửa chữa này dành cho những người chơi gặp vấn đề với các cập nhật tự động.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!